Apakah faktor risiko yang menyebabkan anda boleh mendapat OAC selepas mencabut gigi