Genetik lobak merah menggunakan medium ‘pengangkutan’