Apakah cara-cara untuk memastikan anda patuh kepada ubat jika anda bukan di bawah pengawasan DOT