Apakah tahap penglihatan yang dibenarkan untuk memandu